El gran llibre del Bestiari català

Agrupació del Bestiari
Meritxell Bayarri

Fragmento

Page 3 of 71
background image
background image
background image
background image
Aquest llibre pertany a:
Page 4 of 71
background image
Edició en format digital: octubre del 2021 © 2021, Agrupació del Bestiari i Meritxell Bayarri© 2021, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona© 2021, Carles Arbat, per les il·lustracionsPenguin Random House Grupo Editorial està a favor de la protecció del copyright.El copyright estimula la creativitat, defensa la diversitat en l’àmbit de les idees i el coneixement, promou la lliure expressió i afavoreix una cultura viva. Gràcies per comprar una edició autoritzada d’aquest llibre i per respectar les lleis del copyright no reproduint ni distribuint cap part d’aquesta obra per cap mitjà sense permís. En fer-ho, esteu donant suport als autors i permetent que PRHGE continuï publicant llibres per a tots els lectors. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, http://www.cedro.org) si necessiteu reproduir algun fragment d’aquesta obra.ISBN: 978-84-18817-17-5Compost per Magela RondaComposició digital: Newcomlab S.L.L.
Page 5 of 71
background image
El
GRAN
LLIBRE
CATALÀ
del
Il·lustracions de Carles ArbatAgrupació del Bestiari i Meritxell Bayarri
Page 6 of 71
ÍNDEX
Introducció......................................................... 8AbellesdelClot................................................ 38ÀligadelaPatum............................................... 19ÀligadeMorella................................................ 64AnguilaMurtrassadeGavà............................... 44AtzeriesdelaViladeGràcia............................. 35BasiliscGraniPetitdeValls.............................. 53Beatusaurus i Dragolins de Girona ....................13BoudeFocdeVinaròs...................................... 65BouTradicionaldeValls.................................... 54CamelldeMolinsdeRei.................................... 41CaramotiPucesdelVendrell............................ 52CavalldeMardel’Hos

Suscríbete para continuar leyendo y recibir nuestras novedades editoriales

¡Ya estás apuntado/a! Gracias.X

Product added to wishlist