Els secrets que mai no t'han explicat

Albert Espinosa

Fragmento

Page 7 of 379
background image
Dedicat al gran volejadorque va ser el meu pare.Les teves volees van fer quecontinuï viu, que continuï feliç.Gràcies.ALBERT
Page 8 of 379
background image
Page 9 of 379
background image
No és només un llibre. Escriure aques-tes pàgines ha estat una necessitat.A la vida hi ha secrets que necessitesexplicar encara que ningú no els com-parteixi.Quan neixes, ningú no et dóna un ma-nual de vida ni d’instruccions per ser feliç i viure en aquest planeta.En realitat tot és més fàcil, però nin-gú no ho vol dir; tothom desitja queensopeguem amb la mateixa pedra.Però hi ha secrets que mai no t’hanexplicat, i jo tinc el desig de compartirels que conec. Espero que això t’animia explicar els que tu coneixes.Per això en aquest llibre hi ha tots elssecrets que he descobert al llarg de lavida. Vull compartir-los perquè pensoque podem canviar aquest món, podemser majoria i donar la volta al pensamentnegatiu, trist i destructiu.Per viure, s’ha de viure. No ho hau-ries d’oblidar.Aquest llibre consta de tres parts.Tres parts que s’inspiren, aquest llibrePròleg
Page 10 of 379
background image
s’inspira. No ho oblidis mai: no es lle-geix, s’inspira. La primera part conté els secrets per ser feliç que mai no t’han explicat. Ésuna narració que vaig escriure d’una ti-rada la nit que va morir el meu pare. Emvaig despertar i vaig tenir la necessitatd’explicar aquests secrets. A cada pàgi-na vaig escriure poques paraules. En lletra grossa, de la mateixa manera quese m’il·luminaven. No diria que fossin només idees, sinó també part del meu jointerior. Quan vaig omplir una llibreta,vaig veure clar que seria la primera partdel llibre. No volia editar el que ja haviaescrit, volia mantenir l’essència d’aquell material, en brut, tal com em va arribar.Tal com algú me’l va xiuxiuejar. La segona part són els secrets per viure en aquest món. Són secrets que es resumeixen en una frase i que van acompanyats d’un petit manual d’ins-truccions. Alguns, potser, ja en tindranprou amb la frase; d’altres, en canvi, els ajudarà la breu explicació, i n’hi haurà que voldran crear la seva pròpia teoria iposar-la en pràctica.
Page 11 of 379