Pirates Rodamons

El Pot Petit
Monsuros

Fragmento

Page 2 of 47
background image
background image
background image
background image
Edició en format digital: noviembre del 2020© 2020, El Pot Petit: Josep Rovira Juárez, Siddartha Vargas Martínez i Helena Bagué Vilà© 2020, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona© 2020, Montse Casas, per les il·lustracionsPenguin Random House Grupo Editorial està a favor de la protecció del copyright.El copyright estimula la creativitat, defensa la diversitat en l’àmbit de les idees i el coneixement, promou la lliure expressió i afavoreix una cultura viva. Gràcies per comprar una edició autoritzada d’aquest llibre i per respectar les lleis del copyright en no reproduir ni distribuir cap part d’aquesta obra per cap mitjà sense permís. En fer-ho esteu donant suport als autors i permetent que PRHGE continuï publicant llibres per a tots els lectors.Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics,http://www.cedro.org) si necessiteu reproduiralgun fragment d’aquesta obra.ISBN: 978-84-18318-56-6Compost a Compaginem Llibres, S. L.Composició digital: Newcomlab S.L.L.www.megustaleer.com
Page 3 of 47
background image
background image
background image
Pirates Rodamons
Page 4 of 47
background image
background image
background image
background image
Temps era temps, en un mar ple de taurons, navegaven els i les pirates Rodamons.
Page 5 of 47