Aprendre a llegir a l'Escola de Monstres 1 - Una mascota trapellota

Sally Rippin

Fragmento

Page 3 of 50
background image
background image
11
A
TURA’T, NO F
ACIS CAP
A
TURA’T, NO F
ACIS CAP
DISBARA
T
DISBARA
T
!
!
ÉS MILL
OR QUE DEIXIS
ÉS MILL
OR QUE DEIXIS
EL LLIBRE
EL LLIBRE
T
ANCA
T
T
ANCA
T
!
!
NPOASESU
Page 4 of 50
background image
background image
22
CAL QUE
CAL QUE
ESTIGUIS
ESTIGUIS
BEN
BEN
ALERT
A
ALERT
A
Page 5 of 50
background image
background image
33
L’
L’
JA ÉS
JA ÉS
OBERT
A
OBERT
A
.
.
Page 6 of 50
background image
background image
44
Page 7 of 50