Resol el misteri! 4 - Perill a l'excavació

Lauren Magaziner

Fragmento

Page 3 of 495
background image
background image
Peri a l’excavació
EL
MIS
T
ERI
RESOL
RESOL
RESOL
RESOL
RESOL
Traducció de Raquel Valle BoschLauren Magaziner
Page 4 of 495
background image
Títol original: Case Closed: Danger on the DigPrimera edició: novembre del 2022Publicat per acord amb Katherine Tegen Books,un segell de HarperCollins Publishers© 2022, Lauren Magaziner© 2022, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona© 2022, Raquel Valle Bosch, per la traducció© 123RF, per les il·lustracions de la página 77a © Shutterstock, per les il·lustracions de les pàgines 5, 32, 34, 63, 77b, 78, 210, 217, 233, 327, 349, 358, 361, 383, 416, 436, 437, 443, 452, 492 i 493Disseny original de la portada: Petur AntorssonIl·lustració de la portada: Andrea VandergriDisseny de l’interior: CompañíaPenguin Random House Grupo Editorial està a favor de la protecció del copyright.El copyrightestimula la creativitat, defensa la diversitat en l’àmbit de les idees i el coneixement, promou la lliure expressió i afavoreix una cultura viva. Gràcies per comprar una edició autoritzada d’aquest llibre i per respectar les lleis del copyrightno reproduint ni distribuint cap part d’aquesta obra per cap mitjà sense permís. En fer-ho, esteu donant suport als autors i permetent que PRHGE continuï publicant llibres per a tots els lectors.Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics,http://www.cedro.org) si necessiteu reproduiralgun fragment d’aquesta obra.ISBN: 978-84-272-2764-4Compost a Pleca Digital, S. L. U.Composició digital: www.acatia.es
Page 5 of 495
background image
Per a Hali Baumstein i Jessica SearsPer molts anys, Colla Cercapistes!No se m’acut ningú milloramb qui resoldre un misteri.Gràcies per ser unes detectivesabsolutament fabuloses.(Sí, aquesta història també en té!Què us pensàveu? ).
Page 6 of 495
background image
Page 7 of 495