Resol el misteri! - Resol el misteri! Manual per a detectiu

Lauren Magaziner

Fragmento

Page 6 of 226
background image
Títol original: ¡Resuelve elmisterio! ManualparadetectivesPrimera edició: marçdel 2023© 2023, Lauren Magaziner© 2023, Penguin RandomHouse Grupo Editorial,S. A. U.Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona© 2023, Raquel Valle Bosch, per la traduccióPenguin RandomHouse Grupo Editorial estàa favor de la protecció del copyright.El copyrightestimula la creativitat, defensala diversitaten l’àmbitde les idees i el coneixement, promoula lliureexpressió i afavoreix una cultura viva. Gràcies per comprar una edició autoritzada d’aquest llibre i per respectar les lleis del copyrighten no reproduir ni distribuir cap part d’aquesta obra per cap mitjà sense permís. En fer-ho esteu donantsuportals autorsi permetent que PRHGE continuï publicant llibres per a tots els lectors. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics,http://www.cedro.org) si necessiteu algun fragment d’aquesta obra.ISBN: 978-84-EgEgCompost a Pleca Digital, S. A. U.shhhcc
Page 7 of 226
background image
Page 8 of 226
background image
Page 9 of 226
background image
7 ÍNDEXPròleg 13Així va començartot 21Soc elCarlos! 22Soc l’Eliza! 23I jo soc elFrank! 25Testd’aprenent de detectiu 26Incorpora’ta l’agència Las Pistas! 303,2,1… Comença a investigar! 31Cas 1.Elrobatori de la tiara 32Com hem d’actuarallloc dels fets? 40Cas 2.Qui ha fet desaparèixerelpastís? 41Paraula de detectiu:de la Aa la Z 47Agència exprés 52Una agència de campanya aljardí! 52Agència secreta sota la taula 53Busca’m algaratge! 54Decora la teva agència 55Cas 3.Dos d’iguals 58Paranys 60Vols sabercom fer-ho? 60
Page 10 of 226