La nena que va salvar els llibres

Lisa Aisato
Klaus Hagerup

Fragmento

Page 4 of 64
background image
Títol original: Jenta som ville redde bøkeneEdició en format digital: novembre de 2018© 2017, Klaus Hagerup© 2017, Lisa Aisato, per les il·lustracions© 2018, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona© 2018, Laura Segarra Vidal, per la traduccióPenguin Random House Grupo Editorial està a favor de la protecció del copyright.El copyright estimula la creativitat, defensa la diversitat en l’ àmbit de les idees i el coneixement, promou la lliure expressió i afavoreix una cultura viva. Gràcies per comprar una edició autoritzada d’ aquest llibre i per respectar les lleis del copyright en no reproduir ni distribuir cap part d’ aquesta obra per cap mitjà sense permís. En fer-ho esteu donant suport als autors i permetent que PRHGE continuï publicant llibres per a tots els lectors.Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics,http://www.cedro.org) si necessiteu reproduiralgun fragment d’ aquesta obra.ISBN: 978-84-17424-75-6Composició digital: Newcomlab S.L.L.www.megustaleer.com
Page 5 of 64
background image
Il
lustr
acions
de Lisa Aisa
t
o
Klaus Hagerup
La nen
a que
v
a sal
v
ar
els llibres
Page 6 of 64
background image
A l’Anna no li feien por gaires coses.Però n’hi havia una que n’hi feia moltíssima.Una nit va tenir un malsoni va somiar que era vella.Primer es va marcir com una fulla a la tardor.Després es va descompondre i va esdevenir pols.I aleshores se la va endur el vent.
Page 7 of 64
background image
Page 8 of 64