Homenatge a Catalunya (adaptació gràfica)

George Orwell
Jordi De Miguel
Andrea Lucio

Fragmento

Page 3 of 145
background image
HOM
E
N
A
T
G
E
A
C
A
T
A
L
U
N
YA
Geor
ge Or
w
ell
Il·lustracions de Andrea Lucio Guió deJordi de Miguel CapellTraducció de Jordi Ainaud i Escudero
Page 4 of 145
background image
AgraïmentsA Richard Blair i a la Orwell Society, per obrir-nos les portes.A Miquel Berga, a Fernando Casal i a Víctor Pardo, pel seu temps i per la seva generositat.A Pau Rubio i a la gent del Dia Orwell, per la seva tenacitat. Als qui preserven la memòria.Als qui lluiten.Adaptació de l’obra de George Orwell «Homenatge a Catalunya»Edició en format digital: març de 2019 © 1938, Eric Blair© 1986, Hereus de Sonia Brownell Orwell© 2019, Andrea Lucio i Jordi de Miguel Capell, per les il·lustracions i les fotografies de les pàgines 8, 80, 81, 102, 103, 128 i 129© 2019, Jordi de Miguel Capell, pel guió© 2019, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona© 2019, Jordi Ainaud i Escudero, per la traducció© 2019, Andreu Jaume, per la traduccióde «El sentinella»© 2019, Xavier Herrero, per les fotografies de Miquel Berga© Vernon Richard’s Estate, per l’adaptació il·lustrada de la fotografia de la pàgina 6© Arxius estatals, MECyD, Centro Documental de la Memoria Histórica,per la fotografia d’Agustí Centelles de les pàgines 16 i 119© Fundación Anselmo Lorenzo, per la fotografia de la pàgina 16© Arxiu Sant Feliu de Guíxols, per la fotografia de John Langdon Davies de la pàgina 16© Rovira/University College London Orwell Archive, per la fotografia de les pàgines 24, 25 i 30© Jesús María Fraiz Ordoñez, per la fotografia de la pàgina 119© Hotel Continental, per la fotografia de la pàgina 119S’han fet tots els esforços possibles per contactar amb els titulars dels drets d’autor. Els editors estaran encantats d’esmenar qualsevol error o omissió en futures edicions.Publicat per Rosa dels Vents, un segell de Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.Penguin Random House Grupo Editorial està a favor de la protecció del copyright.El copyrightestimula la creativitat, defensa la diversitat en l’àmbit de les idees i el coneixement, promou la lliure expressió i afavoreix una cultura viva. Gràcies per comprar una edicióautoritzada d’aquest llibre i per respectar les lleis del copyrightno reproduint ni distribuint cap part d’aquesta obra per cap mitjàsense permís. En fer-ho, esteu donant suport als autors i permetent que PRHGE continuï publicant llibres per a tots els lectors.Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics,http://www.cedro.org) si necessiteu reproduiralgun fragment d’aquesta obra.ISBN: 978-84-17627-53-9Composición digital: Newcomlab S.L.L. www.megustaleer.com
Page 5 of 145
background image
background image
5Birmingham, ANGLATERRANovembre del 2018Leamington Spa Benvingut a Anglaterra.Richard!El meu pare va morir cinc anys després que ell i l’Eileen m’adoptessin.
Page 6 of 145